loading
Tổng số câu hỏi: 5 câu --- Đã trả lời: 0 câu
1. Bạn đã từng sử dụng sản phẩm nào chiết xuất từ nghệ?


2. Bạn đã từng sử dụng sản phẩm nào chiết xuất từ nghệ?3. Bạn đã từng sử dụng sản phẩm nào chiết xuất từ bạc hà?


4. Bạn đã từng sử dụng sản phẩm nào chiết xuất từ lô hội?


5. Bạn đã từng sử dụng sản phẩm nào chiết xuất từ lá dâu tươi?


THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA
       
Loading ...

DANH SÁCH NHÀ THUỐC BÁN NACURGO TẠI HÀ TĨNH

STT

Qun/Huyn

Tên Nhà Thuc

Đa Ch

SĐT

1

Cm Xuyên

Hiu Thuc Cm Xuyên-Trương Th Lý

Ch Cm Xuyên - Cm Xuyên

0973.414.110

2

Cm Xuyên

Nhà thuc Đng L Hng

ch Hi, TT Cm Xuyên, Hà Tĩnh

0979.135.924

3

Cm Xuyên

Qt Ch Dương

Ch Hi, Tt Câm Xuyên

01699914324

4

Cm Xuyên

Qt Ch Lý

Ch Hi, Tt Câm Xuyên

00973414110

5

Can Lc

Công Ty Dược Phm Thành Sen

Khi 6 A, Th Trn Nghèn, Huyn Can Lc, Tnh Hà Tĩnh

01686409808

6

Đc Th

Nhà Thuc Hng Đc

Th Trn Đc Th

01682955028

7

Đc Th

Nt Đường Thưởng

Đường Tùng nh, Tt Đc Th, H. Đc Th,T. Ht

00972648059

8

Đc Th

NT Hng Đc (KEY)

TT Đc Th - Đc Th - Hà Tĩnh

01682.955.028

9

Hng Lĩnh

Chi Nhánh Dược Phm Tx Hng Lĩnh - Quy Thuc Trn Th Hin

Ch Th Xã Hng Lĩnh, Tnh Hà Tĩnh

01634295505

10

Hng Lĩnh

Công Ty Cp Dược Hà Tĩnh - Quy Thuc Đng Th Diu Khuê

Ch Hng Lĩnh, Th Xã Hng Lĩnh, Tnh Hà Tĩnh

0985238339

11

Hng Lĩnh

HT Hng Lĩnh- Quy 06- Th Hng

17 Quang Trung - TX Hng Lĩnh - Hà Tĩnh

0393.836.088

12

Hng Lĩnh

HT Hng Lĩnh-Q.s 01-Trương Th Lý

Cng Ch Hng Lĩnh - TX Hng Lĩnh - Hà Tĩnh

0982.235.448

13

Hng Lĩnh

Nhà thuc Nguyn Th Lý

BV TX Hng Lĩnh, Hà Tĩnh

0169.955.9186

14

Hng Lĩnh

Qt Đng Th Diu Khuê

Ch Tx Hng Lĩnh

985238339

15

Hương Khê

Chi Nhánh Dược Hương Khê- Qt Hương Đc

Khi 4, Tt Hương Khê, H. Hương Khê

983385615

16

Hương Khê

Chi Nhánh Dược Hương Khê- Qt S 3

248 Trn Phú, Tt Hương Khê, H. Hương Khê

1692038922

17

Hương Khê

HT BV Hương Khê-Nguyn Th Danh

K11 TT Hương Khê - Hương Khê - Hà Tĩnh

0904 944838

18

Hương Sơn

HT Hương Sơn-Lê Th Nguyt

TT Ph Châu - Hương Sơn - Hà Tĩnh

01699.824.412

19

Kỳ Anh

Công Ty Dược Kỳ Anh -Qt S 3

Ch Kỳ Anh- Ht

0916945658

20

Kỳ Anh

Cty Dược Ht-Cn Dược Kỳ Anh

P. Sông Trí, Tx Kỳ Anh ,Ht

0984559977

21

Kỳ Anh

Cty Dược Kỳ Anh - Qt S 1

Ch Kỳ Anh- Ht

0982676482

22

Kỳ Anh

HT Kỳ Anh-Nguyn Th Nht L

TT Voi - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

0393.867.265

23

Kỳ Anh

Nhà thuc Thành Tâm

xóm 7, xã Kỳ Thnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

0168.610.6487

24

Kỳ Anh

Nhà thuc -Tiến Lĩnh (KEY)

TT Kỳ Anh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

0393.865.560

25

Kỳ Anh

Qt S 3-Cn Dược Kỳ Anh(Tiến Lĩnh Q3)

P. Sông Trí, Tx Kỳ Anh ,Ht

1679956753

26

Thch

Qy BT và dng c y tế - Trn L Thy

K13 TT Thch Hà - Thch Hà - Hà Tĩnh

0393.845.423

27

TP Hà Tĩnh

 NT Bảo Hiền

249 Nguyễn Công Trứ, Tp Hà Tĩnh

0978.499.046

28

TP Hà Tĩnh

Cty Liên Hoa - Nguyn Th Liên( KEY)

141 Nguyn Công Tr - TP Hà Tĩnh

0393.857.008

29

TP Hà Tĩnh

Cty TNHH DP Hoàng Lan - Trn Th Lan

84 Hi Thượng Lãn Ông - TP Hà Tĩnh

0393.852.250

30

TP Hà Tĩnh

HT Bnh vin - Nguyn Th M

86 Hi Thượng Lãn Ông - TP Hà Tĩnh

0393.686.566

31

TP Hà Tĩnh

Nguyễn Thị Lành (KEY)

160 Nguyễn Biểu, tp Hà Tĩnh

01653693669

32

TP Hà Tĩnh

Nhà thuc s 11 - Ds Ngô Th Bo Ngc(KEY)

28 Nguyn Công Tr - TP Hà Tĩnh

0396 250 273

33

TP Hà Tĩnh

NT Thành Sen (KEY)

29 Hàm Nghi, Tp Hà Tĩnh

0914.431.393

34

TP Hà Tĩnh

NT Thành Sen-Trn Văn S( KEY)

33 Đng Dung - TP Hà Tĩnh

0393 880 823

35

TP Hà Tĩnh

NT Vinh Nh - Nguyn Thế Vinh( KEY)

86 Hi Thượng Lãn Ông - TP Hà Tĩnh

01692.221.812

36

TP Hà Tĩnh

NTBV phục hồi chức năng

231 Nguyễn Công Trứ, tp Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

0914.326.377

37

TP Hà Tĩnh

QT 45-Uông Thi Phương Dung( KEY)

116 Hi Thượng Lãn Ông - TP Hà Tĩnh

0916.081.801

38

TP Hà Tĩnh

QT s 94-Nguyn Th Huyn Nga (KEY)

94- Hi Thượng Lãn Ông, Tp Hà Tĩnh

0984.263.553

39

TP Hà Tĩnh

Quy s 42- Lê Th M L

16 Hi Thượng Lãn Ông - TP Hà Tĩnh

0396.521.776

40

TP Hà Tĩnh

Quy thuc tây-Tho Tun

120 Nguyn Biu - TP Hà Tĩnh

0972 169 559

41

Tp.Hà Tĩnh

Nhà Thuc Hùng Thanh 88

S 88 Hi Thượng Lãn Ông, Phường Bc Hà, Thành Ph Hà Tĩnh, Tnh Hà Tĩnh

0977459355

42

Tp.Hà Tĩnh

Nhà Thuc Minh Hùng

S 92 Hi Thượng Lãn Ông, Phường Bc Hà, Thành Ph Hà Tĩnh, Tnh Hà Tĩnh

0917382424

43

Tp.Hà Tĩnh

Nhà Thuc Phan Th Vit - Dược Sĩ Phan Th Vit

S 507 Đường 26/3, Phường Đii Nài, Thành Ph Hà Tĩnh, Tnh Hà Tĩnh

0393856624

44

Tp.Hà Tĩnh

Nhà Thuc Quý - Dược Sĩ Nguyn Th Năm

108 Hi Thượng Lãn Ông, Phường Bc Hà, Thành Ph Hà Tĩnh, Tnh Hà Tĩnh

0977755858

45

Tp.Hà Tĩnh

Nhà Thuôc Thành Sen

S 33 Đng Dung, Phường Nam Hà, Tp Hà Tĩnh, Tnh Hà Tĩnh

0945025152

46

Tp.Hà Tĩnh

Nhà Thuc Vinh Nh - Dược Sĩ Nguyn Thế Vinh

S 86 Hi Thượng Lãn Ông, Phường Bc Hà, Thành Ph Hà Tĩnh, Tnh Hà Tĩnh

0913761898

47

Tp.Hà Tĩnh

Nt Quý

108 Hi Thượng Lãn Ông, Tpht

0097755858

48

Tp.Hà Tĩnh

Nt Trn Th Lan

78 Hi  Thượng Lãn Ông, Tpht

0917329797

49

Tp.Hà Tĩnh

Qt S 11

28 Nguyn Công Tr, Tpht

0984642112

50

Tp.Hà Tĩnh

Qt S 34

34 Hi Thượng Lãn Ông, Tpht

0904656288

51

Tp.Hà Tĩnh

Qt S 94

94 Hi Thượng Lãn Ông, Tpht

0984263553

52

Tp.Hà Tĩnh

Qt Tun Tho

120 Nguyn Biu, Tp Ht

0972166590

53

Tp.Hà Tĩnh

Qt Võ Anh Thng

149 Nguyn Công Tr, Tpht

02393858012

54

Tp.Hà Tĩnh

Quy Bán Thuc Và Vtyt S 36 - Dược S Nguyn Th M

S 84 Hi Thượng Lãn Ông, Phường Bc Hà, Thành Ph Hà Tĩnh, Tnh Hà Tĩnh

0982481019

55

Tp.Hà Tĩnh

Quy Thuc S 45 Trn Th Hng - Dược Sĩ Uông Th Phương Dung

S 118(116 Cũ) Đường Hi Thượng Lãn Ông, Phường Bc Hà, Thành Ph Hà Tĩnh, Tnh Hà Tĩnh

0393699599

56

Tx Hng Lĩnh

Quy Thuc Đng Th Diu Khuê

Ch Hng Lĩnh

985238339Để lại số điện thoại để được Dược Sỹ tư vấn:
Có thể bạn quan tâm Xem tất cả

HDSD Nacurgo cho bệnh nhân loét tỳ đè vùng xương cụt
HDSD Nacurgo cho bệnh nhân loét tỳ đè vùng xương cụt
Loét tỳ đè là biến chứng không thể tránh khỏi ở các bệnh nhân nằm liệt, bán thân bất toại do tai biến, gãy xương hoặc người già yếu không... Xem tiếp
Sản phẩm Nacurgo
Bài viết khác
Nacurgo là băng vết thương DẠNG XỊT tạo màng sinh học siêu thoáng. Nacurgo có chứa màng sinh học Polyesteramide, tinh nghệ Nano Curcumin và...
Sản phẩm Nacurgo
Công nghệ màng sinh học Polyesteramide làm lành nhanh vết thương gấp 3-5 lần
Các nhà khoa học phát hiện vật liệu sinh học tự phân hủy giúp vết thương lành nhanh gấp 3-5 lần. Công nghệ trong y học đang tiến bộ từng...
Công nghệ màng sinh học Polyesteramide làm lành nhanh vết...
Tại sao nên sử dụng Nacurgo?
Dạng xịt tiện lợi, giúp vết thương được thở và thông thoáng nên mau lành, không đau đớn như thay băng thông thường, không thấm nước giúp...
Tại sao nên sử dụng Nacurgo?

Chủ chuỗi Spa nổi tiếng tiết lộ "bí kíp" trị mụn cực hiệu quả tại nhà
Chủ chuỗi Spa nổi tiếng tiết lộ "bí kíp" trị mụn cực hiệu quả tại nhà
Để chuẩn  bị cho chương trình sức khỏe chủ đề “Xử lý mụn bệnh lý ngày hè”  trên truyền hình  sắp tới phải triển khai, chúng tôi đã có buổi... Xem tiếp
Kinh nghiệm chữa loét chân tiểu đường của cô giáo làng
Bài viết khác
Bệnh đái tháo đường là căn bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, nó làm tăng tỷ lệ tử vong và nguy cơ tàn phế lên gấp 2-4 lần....
Kinh nghiệm chữa loét chân tiểu đường của cô giáo làng
Lở loét tiểu đường tưởng phải cắt cụt chân: Bỗng phép màu đến nhờ con trai hiếu thảo!
Hồ hởi đặt 2 tấm vé máy bay lên bàn ăn, Tuấn gãi đầu gãi tai trao đổi với bố kế hoạch đi du lịch của 2 bố con . Bác Tú – bố Tuấn miệng cười...
Lở loét tiểu đường tưởng phải cắt cụt chân: Bỗng phép màu...
Cười vỡ bụng với câu chuyện “trị mụn” có thật của bé Ly
Em tên Ly, hồng phúc cha mẹ, em cao mét rưỡi năm phân, tóc mượt, mắt to lông mi cong vút... Ngoài ra thì em có đôi má lúc nào cũng hồng ửng...
Cười vỡ bụng với câu chuyện “trị mụn” có thật của bé Ly
Đăng kí nhận tư vấn miễn phí
Chỉ cần để lại thông tin, chuyên gia sẽ gọi lại tư vấn cụ thể cho bạn